Адвокат Диана Попова
Цялостна защита на бранда
Адвокат Диана Попова
Интелектуалната собственост е един от най-ценните Ви активи!
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Коя е адвокат Диана Попова

Диана Попова е член на Софийската адвокатска колегия с правоспособност да Ви представлява пред Патентно ведомство на Република България, пред Европейската служба за интелектуална собственост - EUIPO и пред Световната организация за интелектуална собственост - WIPO.
Адвокат Диана Попова предоставя цялостно правно обслужване във връзка със защита на Вашия бранд - регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, мониторинг за потенциални нарушения, представителство в производства по установяване на нарушения, налагане на санкции и претендиране на обезщетения – както по административен, така и по съдебен ред.
Адвокат Диана Попова
Адвокат Диана Попова

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА БРАНДА

РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Често задавани въпроси

Как се развива процедурата по регистрация на търговска марка?

Преди преминаването на процедура по регистрация, е важно да сте извършили предварително проучване. 1. Формална експертиза. След подаване на заявката, органът по регистрация (Патентно ведомство или EUIPO) извършва формална експертиза. Тя следи за съответствие на заявката с изискванията на закона във връзка с формата на подаване, платени такси и представителна власт на пълномощника. При констатирани нередовности, заявителят се уведомява, чрез уведомяване на неговия представител, и му се дава едномесечен срок за отстраняване на нередовностите. При липса на нередовности, или при своевременното им отстраняване, се преминава към следващия етап. 2. Експертиза по същество. След установяване редовността на заявката, се преминава към процедура по преценка за наличие на абсолютни основания за отказ, обективирани в чл. 11, ЗМГО и art. 7, EUTMR. При наличие на някое от абсолютните основания за отказ, се постановява решение за предварителен отказ. То се връчва на заявителя и му се предоставя възможност за отговор. Ако не се подаде отговор, или ако същият не е издържано мотивиран, се постановява отказ. При отговор, който преодолява наличието на абсолютни основания, или при липсата на такива, се преминава към публикация. 3. Публикация. Всяка заявка, която е преминала през етапите на експертизата, се публикува в електронен бюлетин на Патентно ведомство или на EUIPO. Целта на публикацията е запознаването на третите лица със заявката и възможността да подадат опозиция, в случай че заявката нарушава техни по-ранни права. Те могат да направят това в тримесечен срок от публикацията на заявката. Процедурата по опозиция е бавна и сложна и може да забави регистрацията с години. Поради това от съществено значение е преди подаване на заявката да сте извършили предварително проучване. С производството по опозиция може да се запознаете подробно ТУК. В случай, че няма подадени опозиции, се преминава към регистрация на търговската марка. 4. Регистрация. В едномесечен срок от изтичане на тримесечния срок от публикацията, се взема решение за регистрация.

Не съм регистрирал търговска марка. Мога ли да защитя бранда си?

Дори да не сте регистрирали търговската си марка, законът предвижда защита на собственика на нерегистрирана марка в случай, че конкурент я заяви недобросъвестно. Реалният собственик може да подаде опозиция срещу недобросъвестния заявител или да поиска заличаване на регистрираната марка. В това производство се вземат предвид реалното използване на марката и известността й сред потребителите. Производството е дълго, особено предвид възможността за съдебен контрол, поради което винаги препоръчвам да защитите бранда си още при стартиране на бизнеса.

Конкурент използва търговската ми марка, какво да правя?

Ако използваният от Вас знак е регистриран като търговска марка, разполагате с множество средства за защита, които могат да се кумулират. Можете да сезирате Патентно ведомство на Република България, което съвместно с Икономическа полиция да извърши проверка и да глоби нарушителя. Може да потърсите правата си по съдебен ред, като получите парично обезщетение за претърпените от Вас загуби. Можете да сезирате Комисия за защита на конкуренцията за имитация на търговска марка, която да разпореди преустановяване на нарушението и да наложи глоба. Може да сезирате и Прокуратурата на Република България за извършено престъпление срещу Ваша индустриална собственост. Законът за марките и географските означения предлага закрила дори ако не сте регистрирали търговската си марка, но я използвате активно в търговската си дейност и тя е станала известна сред потребителите. Можете да предявите иск за установяване на нарушението пред Софийски градски съд, като делото ще се гледа по реда на бързото производство по ГПК. Важно е да се консултирате с адвокат, който да Ви разясни възможните способи за защита на правата Ви и правните последици от тях.

КОМЕНТАРИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Последно в блога

“Спекуланти” и спекулата с една търговска марка
16 July 2024
“Спекуланти” и спекулата с една търговска марка

  Това ще бъде един по-дълъг материал, в който няма просто да разглеждам суха правна материя, а ще Ви разкажа казус, с който се чувствам много емоционално свързана. Някои от Вас може би помнят

Крадецът на Кока Кола
14 July 2024
Крадецът на Кока Кола

Ще ви запозная с историята на марката Dr. Pepper - напитка, която е световноизвестна. Дълго време марката е била собственост на компанията Кока Кола, като в последствие е прехвърлена към дъщерни друже

Проучването на търговска марка
13 May 2024
Проучването на търговска марка

Какво представлява проучването на търговска марка? Проучването на търговска марка е най-важната част от процедурата по регистрация. То се извършва преди подаването на заявката и отговаря на въпросите

Име или лого да регистрирам
12 March 2024
Име или лого да регистрирам

Един от най-честите въпроси, на които отговарям в процеса на регистрация на търговска марка, е "Име или лого да регистрирам като търговска марка?" Отговорът почти винаги е еднакъв, и той е "И двете".

Плагиатство
14 February 2024
Плагиатство

Провокирана от интервю, което скоро давах, реших да напиша самостоятелен материал по темата за плагиатството. Какво е плагиатство? Българският закон не съдържа легална дефиниция на термина „плаг

Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни
23 January 2024
Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

През 2024 година ще продължи предоставянето на безвъзмездно финансиране от Ideas Powered for Business SME Fund в областта на индустриалната собственост, с помощта на което ще може да регистрирате търг

appointment
ЗАЩИТЕТЕ БРАНДА СИ ДНЕС

Консултация

Свържете се с адвокат Попова, за да получите становище за регистрабилност на избраната от Вас тъговска марка, проучване за наличие на по-ранни марки, както и цялостно представителство в производството по регистрация, опозиция, заличаване или съдебни производства относно нарушения. Можете да запазите Ващия час за консултация на телефон +359 883 388 879 или да направите запитване на email: office@advokatpopova.bg
+359 883 388 879
София, България
Социални мрежи