Адвокат Диана Попова
Защита на интелектуалната собственост
Адвокат Диана Попова
Интелектуалната собственост е един от най-ценните Ви активи!
Защитете бранда си, за да се предпазите от недобросъвестно използване на името и логото Ви.
Регистрирайте Вашата търговска марка или промишлен дизайн!
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Коя е адвокат Диана Попова

Диана Попова е член на Софийската адвокатска колегия с правоспособност да Ви представлява пред Патентно ведомство на Република България, пред Европейската служба за интелектуална собственост - EUIPO и пред Световната организация за интелектуална собственост - WIPO.
Адвокат Диана Попова предоставя цялостно правно обслужване във връзка със защита на Вашия бранд - регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, мониторинг за потенциални нарушения, представителство в производства по установяване на нарушения, налагане на санкции и претендиране на обезщетения – както по административен, така и по съдебен ред.
Адвокат Диана Попова
Адвокат Диана Попова

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА БРАНДА

РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Често задавани въпроси

Как се развива процедурата по регистрация на търговска марка?

Преди преминаването на процедура по регистрация, е важно да сте извършили предварително проучване. 1. Формална експертиза. След подаване на заявката, органът по регистрация (Патентно ведомство или EUIPO) извършва формална експертиза. Тя следи за съответствие на заявката с изискванията на закона във връзка с формата на подаване, платени такси и представителна власт на пълномощника. При констатирани нередовности, заявителят се уведомява, чрез уведомяване на неговия представител, и му се дава едномесечен срок за отстраняване на нередовностите. При липса на нередовности, или при своевременното им отстраняване, се преминава към следващия етап. 2. Експертиза по същество. След установяване редовността на заявката, се преминава към процедура по преценка за наличие на абсолютни основания за отказ, обективирани в чл. 11, ЗМГО и art. 7, EUTMR. При наличие на някое от абсолютните основания за отказ, се постановява решение за предварителен отказ. То се връчва на заявителя и му се предоставя възможност за отговор. Ако не се подаде отговор, или ако същият не е издържано мотивиран, се постановява отказ. При отговор, който преодолява наличието на абсолютни основания, или при липсата на такива, се преминава към публикация. 3. Публикация. Всяка заявка, която е преминала през етапите на експертизата, се публикува в електронен бюлетин на Патентно ведомство или на EUIPO. Целта на публикацията е запознаването на третите лица със заявката и възможността да подадат опозиция, в случай че заявката нарушава техни по-ранни права. Те могат да направят това в тримесечен срок от публикацията на заявката. Процедурата по опозиция е бавна и сложна и може да забави регистрацията с години. Поради това от съществено значение е преди подаване на заявката да сте извършили предварително проучване. С производството по опозиция може да се запознаете подробно ТУК. В случай, че няма подадени опозиции, се преминава към регистрация на търговската марка. 4. Регистрация. В едномесечен срок от изтичане на тримесечния срок от публикацията, се взема решение за регистрация.

Не съм регистрирал търговска марка. Мога ли да защитя бранда си?

Дори да не сте регистрирали търговската си марка, законът предвижда защита на собственика на нерегистрирана марка в случай, че конкурент я заяви недобросъвестно. Реалният собственик може да подаде опозиция срещу недобросъвестния заявител или да поиска заличаване на регистрираната марка. В това производство се вземат предвид реалното използване на марката и известността й сред потребителите. Производството е дълго, особено предвид възможността за съдебен контрол, поради което винаги препоръчвам да защитите бранда си още при стартиране на бизнеса.

Конкурент използва търговската ми марка, какво да правя?

Ако използваният от Вас знак е регистриран като търговска марка, разполагате с множество средства за защита, които могат да се кумулират. Можете да сезирате Патентно ведомство на Република България, което съвместно с Икономическа полиция да извърши проверка и да глоби нарушителя. Може да потърсите правата си по съдебен ред, като получите парично обезщетение за претърпените от Вас загуби. Можете да сезирате Комисия за защита на конкуренцията за имитация на търговска марка, която да разпореди преустановяване на нарушението и да наложи глоба. Може да сезирате и Прокуратурата на Република България за извършено престъпление срещу Ваша индустриална собственост. Законът за марките и географските означения предлага закрила дори ако не сте регистрирали търговската си марка, но я използвате активно в търговската си дейност и тя е станала известна сред потребителите. Можете да предявите иск за установяване на нарушението пред Софийски градски съд, като делото ще се гледа по реда на бързото производство по ГПК. Важно е да се консултирате с адвокат, който да Ви разясни възможните способи за защита на правата Ви и правните последици от тях.

КОМЕНТАРИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Последно в блога

Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка
2 November 2023
Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка

Като човек, използващ активно социални мрежи, много често виждам постове на потребители, интересуващи се от услуги на адвокат за регистрация на марка. Под всеки такъв пост има поне няколко коментара,

Недобросъвестно заявяване на търговска марка
17 September 2023
Недобросъвестно заявяване на търговска марка

В практиката си все по-често се сблъсквам с явлението недобросъвестно заявяване на търговска марка. Твърде често търговски марки се заявяват от лица, които нямат намерение да ги използват, а целят сам

Twitter става Х
3 August 2023
Twitter става Х

Едва ли някой не е разбрал, че Twitter става X. Илон Мъск започна ребрандирането на социалната мрежа, заедно със заявката, че тя ще се превърне в социална мрежа от ново поколение, в която ще има всичк

Процедурата по регистрация на търговска марка
19 July 2023
Процедурата по регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на търговска марка е идентична, независимо дали ще регистрирате марката си на национално ниво, или на ниво ЕС. Това е така, тъй като през 2019 г. в България беше приет нов З

IP Translator и Ницската класификация
5 June 2023
IP Translator и Ницската класификация

Посочването на стоките и услугите, съгласно Ницската класификация, е от съществено значение при определяне обхвата на закрила на търговската марка. Нещо повече – веднъж подадена, заявката за марка не

Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн
3 May 2023
Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн

С Тълкувателно решение № 2/2022 от 14.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 2/2022 г. Общото събрание на Търговската колегия ВКС реши, че наличието на висящо пред административен съд производство по обжал

appointment
ЗАЩИТЕТЕ БРАНДА СИ ДНЕС

Консултация

Свържете се с адвокат Попова, за да получите становище за регистрабилност на избраната от Вас тъговска марка, проучване за наличие на по-ранни марки, както и цялостно представителство в производството по регистрация, опозиция, заличаване или съдебни производства относно нарушения. Можете да запазите Ващия час за консултация на телефон +359 883 388 879 или да направите запитване на email: office@advokatpopova.bg
+359 883 388 879
София, България
Социални мрежи