Онлайн услуги

Онлайн услуги

Консултации в онлайн среда

Навлизането в дигиталната ера изисква приспособяването на адвокатската професия към изискванията на съвременната бизнес среда. Провеждането на правни консултации в онлайн среда Ви осигурява безопасна дистанция и спестява време, без да пренебрегва личното отношение и внимание към всеки отделен клиент. Консултацията може да се проведе чрез избрана от Вас платформа за видеоконферентна връзка.

Електронно подаване на заявки 

Всички заявки за регистрации на търговски марки, географски означения и промишлени дизайни, както на национално, така и на международно ниво, могат да бъдат подадени по електронен път. Необходимо е да бъде проведена индивидуална консултация, на която да бъдат определени параметрите на заявката, както и обикновено писмено пълномощно, което можете да подпишете и изпратите сканирано копие.

Оналйн комуникация с органа по регистрация

Всяка последваща комуникация, след подаване на заявката, се води в електронна среда чрез уеб-базираните приложения на съответните ведомства. Всички уведомления и допълнителни документи, изискуеми във връзка с Вашата заявка, се подават по електронен път.

Сигнали, подавани по електронен път

В случай, че правата Ви са нарушени, сигнал до компетентните органи се подава бързо и лесно по електронен път. Информацията относно развитието на производството и наложените санкции, също получават онлайн.

Онлайн съдебни дела

Измененията в ГПК, влезли в сила през 2021 г., позволяват сезирането на съда да се извърши по електронен път, като исковата молба се подписва от адвоката с електронен подпис, а всички доказателства към нея се представят под формата на сканирани изображения. Макар и без предвидената пълна функционалност, системата за електронен достъп до съдебните дела дава информация за постъпилите по делото документи, разпорежданията на съда, протоколи от съдебни заседания и постановени съдебни решения. Адвокатът може да бъде призоваван на посочения от него онлайн адрес и да му бъдат връчвани съдебни книжа.

Можете да изпратите сканирани копия на всички документи, свързани с Вашия казус, без да се налага размяна на книжа и прелистване на папки. Онлайн услуги – това е бъдещето на адвокатската професия!

Заявете своята онлайн консултация на следните контакти:

Телефон: +359 883 388 879

Email: office@advokatpopova.bg