За адвокат Диана Попова

Адвокат Диана Попова

 

 

Photo credit: ecomsolutions.eu

Адвокат Диана Попова е правоспособен юрист и член на Софийската адвокатска колегия. Завършва Френската гимназия в София през 2006 година и СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година. Има опит като сътрудник в правни кантори, а от 2020 г. развива самостоятелна адвокатска практика.

Адвокат Попова специализира в защитата на правото на интелектуална собственост и предоставя услуги по регистрация на търговски марки, промишлени дизайни, производства във връзка с нарушени права, произтичащи от тях, както и в производства по защита на авторски права. Адвокат Попова разполага с правоспособност да защитава правата Ви както на национално ниво, така и на европейско и международно – пред Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO и Световната организация за интелектуална собственост – WIPO.

Адвокат Попова предоставя цялостна услуга по защита на Вашия бранд – регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, мониторинг на притежаваните от Вас обекти, представителство в производства по установяване на нарушения, налагане на санкции и претендиране на обезщетения, както пред административните органи – Патентно ведомство на Република България и Комисия за защита на конкуренцията, така и пред всички съдебни инстанции. Адвокат Попова има повече от 10 години процесуален опит, което й дава възможност да защитава правата Ви и пред Върховен касационен и Върховен административен съд.

Свържете се с адвокат Диана Попова.