Обхват на закрила на регистрирана търговска марка

Обхват на закрила на регистрирана търговска марка

При определени хипотези е възможно две идентични търговски марки да съществуват безконфликтно, но за да няма конкуренция на права, следва да са налице няколко изисквания. Това е възможно, тъй като марката не дава абсолютни права на притежателя си върху защитения елемент. Закрилата, предоставена от регистрирана търговска марка, е обусловена от посочените при регистрацията класове стоки

Вкусът и ароматът като търговска марка?

Вкусът и ароматът като търговска марка – възможно ли е това според българското и европейското законодателство? Според българското и европейското законодателство (ЗМГО и EUTMR), вкус или аромат не могат да бъдат обект на закрила като търговска марка. Причината за това се крие в чл. 9, ЗМГО и Art. 4 EUTMR,  съгласно които марката е знак,

Видове търговски марки

Съгласно чл. 9 от Закона за марките и географските означения марката марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с

Интелектуалната собственост в Метавселената на Зукърбърг

Какво знаем за Метавселената (Metaverse)? Към момента метавселената се приема като виртуален свят, комбинация от виртуални технологии, видеоконференции, криптовалути, социални мрежи, където бизнесът, информацията и комуникационните системи са оперативно свързани и съвместими. Марк Зукърбърг вижда големи възможности за развитие в Метавселената като идеята му за развитие на компанията му в тази посока доведе до промяна

Битката за марката MILAN, която няма нищо общо с футбола

ФК Милан, носителят на 18 титли в Серия А и 7 купи от Шампионска лига, получи отказ за регистрация на емблемата си като европейска търговска марка, потвърден с Решение на Общия съд на ЕС от 21.11.2021 по дело T‑ 353/20. Решението, разбира се, не се отнася до пълен отказ от регистрацията на логото на клуба.

История на марката Black friday

През 2014 година румънското дружество Dante International SA, собственик на популярната платформа eMAG, заяви 4 търговски марки „Black Friday“. Две от тях съдържат само словния елемент „Black Friday“, а други две „Black Friday by eMAG“. Вероятно поради недоглеждане на експерти от Патентно ведомство, заявките преминаха успешно производството по експертиза и бяха регистрирани. Едва когато в

Финансова измама, насочена към заявители на търговски марки

Обезпокоително голям е броят на клиентите, заявили търговски марки пред EUIPO (European Union Intellectual Property Office), които получават заблуждаващи съобщения за изискуеми плащания във връзка със заявена от тях търговска марка. Прилагам получено от клиент съобщение, в което съм заличила данните за заявителя и за марката. Това е типичен пример за финансова измама, от каквито

Какво представлява европейската марка?

В днешния глобален свят защитата на търговска марка за територията на дадена държава може да се окаже недостатъчна. Регистрацията в Патентно ведомство на Република България Ви дава защита само за територията на страната. Съществуват различни способи за защита на търговска марка в повече държави, но най-бързият и икономичният е регистрация на марка на ЕС. Правната

Безвъзмездна помощ от ЕС за регистрация на търговски марки

На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя безвъзмездна помощ за индустриална собственост в помощ на малките и средни предприятия  със седалище в Европейския съюз. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за