Видове търговски марки

Съгласно чл. 9 от Закона за марките и географските означения марката марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци..

Дефиницията, въведена с новия закон от 2019 г., е резултат от транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2436. Предишната легална дефиниция изискваше знакът да може да бъде представен графично, което ограничаваше възможностите за регистрация на определени марки. С отпадането на необходимостта от графично представяне, за търговците се отвориха редица нови възможности при регистрацията на търговски марки.

Словна марка – това е марка, която се състои само от словния елемент, който е включен в нея, без специфичен шрифт и цвят на изписване, без образни елементи. Предмет на закрила е само думата, използвана сама по себе си. Словните марки винаги имат по-ниска отличителност спрямо останалите видове марки. Примери за словни марки са:

Фигуративна марка – тя се състои изцяло от изображения и закриля самия визуален елемент.

Комбинирана марка – регламент EUTMR я нарича “словна марка, съдържаща фигуративни елементи”. При нея обект на закрила е цялостното впечатление, което създава комбинацията от изображението и словните елементи. Такава марка може да бъде противопоставена на обикновена словна марка, съдържаща същия или сходен словен елемент, но комбинираната марка винаги ще има по-висока отличителност. Комбинираната марка може да не съдържа много на брой образни елементи, може просто да включва изписването със специфичен шрифт или цвят, с който същата е наложена на пазара. Примери за комбинирани марки:

Триизмерна марка – тя се представлява формата на стоката и трябва да е станала достатъчно специфична и разпознаваема, за да може да преодолее ограничението на чл. 11, ЗМГО и чл. 7, EUTMR*. Една от първите триизмерни марки е опаковката на шоколада TOBLERONE. Ето и други примери:

Позиционна марка – специфичното при нея е самата част от стоката, върху която е поставена. Позиционните марки са новост за българското законодателство и все още не се срещат често.

Марка с мотиви – тя също се нарежда сред новите за българските търговци марки. Преди измененията на ЗМГО от 2019 г. подобни марки можеха да бъдат регистрирани като фигуративни.

Марка, състояща се от цветове – може да бъде регистриран само един цвят, както и комбинация от цветове. Регистрация на подобни марки обикновено се допуска, когато те притежават придобита отличителност, която преодолява забраните на чл. 11, ЗМГО и на Atr. 7, EUTMR.

Звукова марка – тези марки съществуваха и преди измененията на ЗМГО от 2019 г., но тогава се представяха с нотен запис, поради изискването за графично представяне. Това е и причината е България да има едва 12 регистрирани звукови търговски марки. След въвеждането на новата дефиниция в ЗМГО, звуковата марка може да бъде представена като аудиофайл или QR код. Към мометна в базата данни на Световната организация за интелектуална собственост са налични 849 активни регистрации на звукови марки, а нови 168 заявки очакват регистрация.

В приложения аудиофайл може да откриете марка на ЕС с номер 017975948, регистрирана от самия Стивън Хокинг:

Мултимедийна марка – възможност за регистрацията им се предвижда изцяло след промените на ЗМГО от 2019 г. Представената по-долу търговска марка е регистрирана от австрийското дружество Fahnen-Gärtner като марка на ЕС с номер 017451816.

При преценката за регистрация на търговска марка винаги трябва да се консултирате със специалист. Заявете своята консултация тук! 

Източник на файловете – EUIPO и WIPO.

*Съдържание на чл. 11 и 12 ЗМГО
Съдържание на чл. 7 и 8 от Регламента