Интелектуална собственост и NFT

Какво представлява NFT?

Незаменяемите токени, по-известни като NFT, са обекти от света на криптовалутите, които придобиват широка популярност. Най-просто казано, NFT-тата трансформират дигитални творби на изкуството и други колекционерски артикули в единствени по рода си, проверими активи, които могат да се търгуват в блокчейн системата. NFT-тата обикновено се използват за покупко-продажба на дигитални творби и могат да са под формата на GIF, съобщения в Twitter, виртуални карти, снимки на физически обекти, скинове за видеоигри, виртуални имоти и други. Най-често човекът, придобил NFT става собственик на дигитално изображение. Интелектуална собственост и NFT!

Какво място заема правото на интелектуалната собственост в дигиталната среда?

Създателят на дигиталната творба разполага с всички авторски права, които притежава всеки друг творец. Въпросът е как се защитават права, когато автор на NFT възпроизвежда чуждо произведение, регистрирана търговска марка или промишлен дизайн. Обществените отношения винаги се развиват по-бързо, отколкото правната материя може да ги регулира. NFT-тата са относително ново явление, по отношение на което липсва правна регламентация. Това не пречи при съдебен спор, съдът да прилага законът по аналогия или да прави тълкуване относно приложимостта на позатата правна уредба към непознатите обекти на правото.

Как Футболен клуб Ювентус инициира правен спор относно NFT?

На 19.07.2022 г. съдът в Рим е допуснал предварително обезпечение в полза на ФК Ювентус срещу компания, предлагаще онлайн платформа за игри, в която се търгуват NFT-та с изображения на търговската марка на клуба и на бивши футболисти. Съдът е постановил, че NFT-тата могат да нарушават права на интелектуална собственост, макар и това да не е изрично регламентирано в закона, тъй като става дума за производство, маркетинг и покупко-продажба на активи и дигитално съдържание, които възпроизвеждат чужда търговска марка. Няма как тези действия да не бъдат счетени за използване по смисъла на закона. Отчетен е и факта, че притежаваните от ФК Ювентус търговски марки се ползват с известност, поради което могат да бъдат обект на нарушение дори по отношение на стоки и услуги от Ницската класификация, за които не са регистрирани. Въз основа на тези заключения, съдът е допуснал обезпечителна мярка, с която забранява предлагането и покупко-продажбата на процесните NFT-та до приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.

Докато подобни спорове ще става все по-чести, правото се опитва да догони бързоразвиващите се обществени отношение. Считано от януари 2023 г. влиза в сила новата редакция на Ницската класификация, която включва NFT-та, дигитални изображения, дигитални произведения на изкуството и др.

При необходимост от консултация в областта на интелектуалната собственост, не се колебайте да се свържете с мен.