Битката за марката MILAN, която няма нищо общо с футбола

ФК Милан, носителят на 18 титли в Серия А и 7 купи от Шампионска лига, получи отказ за регистрация на емблемата си като европейска търговска марка, потвърден с Решение на Общия съд на ЕС от 21.11.2021 по дело T‑ 353/20.

Решението, разбира се, не се отнася до пълен отказ от регистрацията на логото на клуба. Същият притежава регистрирани търговски марки както на старата, така и на новата си емблема за множество стоки и услуги в голям брой страни. Регистрацията в Италианското Патентно ведомство, както и европейската регистрация на марката датират от 2013 г.

 

В коментирания в Решението случай става дума за новоподадена заявка от 02.02.2017 г., с която футболният клуб иска да регистрира логото си, но този път да обхване различен клас стоки и услуги, а именно стоки от клас 16 – канцеларски материали и офис оборудване.

Любопитно е, че опонент в произвоството е немското дружество InterES, което, въпреки съвпадение на имената, няма нищо общо със съперника на ФК Милен от Серия А – Интер. В законоустановения срок е подадена опозиция от немското дружество във връзка с притежавана по-ранна словна марка „Milan”, регистрирана за стоки от клас 16 още през 1984.

 

В решението на съда е извършен сравнителен анализ между двата знака, като според Общия съд доминиращ и в двете марки е словният елемент “Milan”. В хода на производството е доказана известност на по-ранната марка, която би могла да доведе до заблуждение на потребителите относно действителния притежател на марката. Важен е изводът на съда, че при преценка за объркващо сходство, се изхожда само от известността на по-ранната, а не на заявената марка.

Как да защитите правата, произтичащи от регистрирана от Вас търговска марка, може да научите тук.

*Източник на изображенията: WIPO