Може ли да съществува търговска марка COVID-19?

Може ли да съществува търговска марка COVID-19?

COVD-19 промени начина ни на живот, личните отношения, бизнес средата, а сега настъпва и към маркетинга. Има един особен вид заявители на търговски марки, които се стремят да извлекат максимум облаги от всeки нов тренд. Пример за това е опитът на собственикът на платформата eMAG да регистрира марката „Black Friday” за територията на Република България.

Европейски цифров COVID сертификат

На 01 юни 2021 Република България стартира издаването на Европейски цифров COVID сертификат. Важно е да знаем, че въвеждането на единен европейски сертификат не отнема права на неваксинираните граждани, а само улеснява тези, които са ваксинирани или са преболедували. Въпреки множеството спекулации по темата, въвеждането на сертификата не представлява дискриминация и не въвежда дискриминационни практики.

Институтът на стопанската непоносимост в условията на пандемия от Covid-19

Съгласно чл. 307 от Търговския закон, съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Разпоредбата урежда единствено отношенията между търговци

Непреодолима сила в условията на пандемия. Кой и как може да се позове на нея?

Пандемията от Covid-19 доведе до множество въпроси относно приложението на два не особено популярни към момента института на търговското право – непреодолимата сила, наричана по-често форсмажор (force majeure) и стопанската непоносимост. Важно е да се има предвид, че обсъжданите по-долу норми регулират отношенията между търговци и не са приложими към гражданскоправни отношения или потребителски спорове.

Може ли работодателят да ни задължи да се ваксинираме срещу Covid-19?

Със стартирането на масовата ваксинация срещу Covid-19 и засиленото й отразяване в медиите, започнаха да се появяват множество коментари и сигнали за работодатели, принуждаващи служителите си да се ваксинират. Настоящият текст не цели създаването на дискусия относно ползите или вредите от ваксинацията, а само да внесе информираност относно правата Ви. Може ли работодател да задължи

4-часовият работен ден за повече от три месеца в условията на пандемия

Кодексът на труда допуска въвеждането на непълно работно време от работодателя за не повече от три месеца в рамките на една календарна година и то при наличието на определени законови предпоставки. Тази разпоредба защитава служителя от безконтролно въвеждане на непълно работно време, което да доведе до намаляване на полученото възнаграждение. С обявяването на извънредно положение