Европейски цифров COVID сертификат

На 01 юни 2021 Република България стартира издаването на Европейски цифров COVID сертификат. Важно е да знаем, че въвеждането на единен европейски сертификат не отнема права на неваксинираните граждани, а само улеснява тези, които са ваксинирани или са преболедували. Въпреки множеството спекулации по темата, въвеждането на сертификата не представлява дискриминация и не въвежда дискриминационни практики.

Цифровият сертификат на ЕС за COVID е цифрово доказателство, че дадено лице:

  • Е ваксинирано срещу COVID-19, или
  • Има отрицателен резултат от тест, или
  • Е преболедувало COVID – 19.

Сертификатът съдържа QR код, което позволява възпроизвеждането му както в цифров формат, така и на хартиен носител. Издава се безплатно на езика на съответната държава и на английски език. Сертификатът е валиден във всички страни от ЕС.

С цифровия сертификат на ЕС за COVID следва да се улесни свободното движение в рамките на Съюза. Неговото наличие няма да бъде предварително условие за свободното движение, което е основно право в ЕС.

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата. Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. Европейската комисия също така помогна на страните от ЕС да разработят национален софтуер и приложения за издаване, съхраняване и проверка на сертификати и им предостави подкрепа при необходимите тестове за достъп до портала.

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде приеман във всички държави от Съюза. Той ще спомогне за координирано премахване на въведените понастоящем ограничения. Страните от ЕС следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров сертификат на ЕС за COVID, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве. В такъв случай – например при вземане на мерки във връзка с будещи безпокойство нови варианти – съответната държава от ЕС ще трябва да уведоми Комисията и всички останали страни от Съюза и да обоснове решението си.

С цифровия сертификат на ЕС за COVID могат също така да се потвърждават резултатите от тестовете, които често се изискват в рамките на приложимите ограничения, свързани с общественото здраве.