Блог

Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка

Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка

 • By Адв. Диана Попова
 • 2 Nov 2023
 • 0
Като човек, използващ активно социални мрежи, много често виждам постове на потребители, интересуващи се от услуги на адвокат за регистрация на марка. Под всеки такъв пост има поне няколко коментара, съветващи автора да си направи регистрацията сам. Ще се опитам да обясня защо е важно да се използват услугите на адвокат и какви са рисковете […]
Недобросъвестно заявяване на търговска марка

Недобросъвестно заявяване на търговска марка

 • By Адв. Диана Попова
 • 17 Sep 2023
 • 0
В практиката си все по-често се сблъсквам с явлението недобросъвестно заявяване на търговска марка. Твърде често търговски марки се заявяват от лица, които нямат намерение да ги използват, а целят само затрудняване дейността на действителния собственик на марката, както и финансова изгода. Пример за това е следната хипотеза – малка фирма започва дейност, предоставяйки супер […]
Twitter става Х

Twitter става Х

 • By Адв. Диана Попова
 • 3 Aug 2023
 • 0
Едва ли някой не е разбрал, че Twitter става X. Илон Мъск започна ребрандирането на социалната мрежа, заедно със заявката, че тя ще се превърне в социална мрежа от ново поколение, в която ще има всичко. Много експерти вече виждат проблем в промяната на името от гледна точка на интелектуалната собственост. Х като име Мъск […]
Процедурата по регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на търговска марка

 • By Адв. Диана Попова
 • 19 Jul 2023
 • 0
Процедурата по регистрация на търговска марка е идентична, независимо дали ще регистрирате марката си на национално ниво, или на ниво ЕС. Това е така, тъй като през 2019 г. в България беше приет нов Закон за марките и географските означения, с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/2436.  1. Подаване на заявка за регистрация Процедурата по […]
IP Translator и Ницската класификация

IP Translator и Ницската класификация

 • By Адв. Диана Попова
 • 5 Jun 2023
 • 0
Посочването на стоките и услугите, съгласно Ницската класификация, е от съществено значение при определяне обхвата на закрила на търговската марка. Нещо повече – веднъж подадена, заявката за марка не може да бъде обект на никакви промени, включително и не може да бъде коригиран или допълван списъка стоки и услуги. Голяма част от потребителите смятат, че […]
Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн

Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн

 • By Адв. Диана Попова
 • 3 May 2023
 • 0
С Тълкувателно решение № 2/2022 от 14.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 2/2022 г. Общото събрание на Търговската колегия ВКС реши, че наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на промишлен дизайн е основание за спиране по реда на чл. 229, ал. […]
Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

 • By Адв. Диана Попова
 • 9 Apr 2023
 • 0
Могат ли юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди (наричани неправилно “морални вреди”)? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и поставя все по-големи предизвикателства. Към момента на публикуването на настоящия текст е поискано образуването на Тълкувателно дело по въпроса. В какво се състои проблемът? Темата дали юдидическите лица могат да търпят неимуществени вреди […]
Слоганът като търговска марка

Слоганът като търговска марка

 • By Адв. Диана Попова
 • 17 Mar 2023
 • 0
Може ли слоганът да получи защита като търговска марка? Отговорът на този въпрос на пръв поглед е очевиден. Съгласно чл. 9, ЗМГО, “Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява […]
Марка OSCAR на територията на ЕС

Марка OSCAR на територията на ЕС

 • By Адв. Диана Попова
 • 2 Mar 2023
 • 0
С решение от 06.09.2022 г. пети апелативен състав на EUIPO е отхвърлил искане за заличаване, подадено срещу регистрацията на марка на ЕС “OSCAR”, ID 2931038, регистрирана от Академията за филмово изкуство и наука. Марката е регистрирана за услуги от клас 41 – развлекателни и образователни услуги, а именно – провеждане на годишна церемония по награждаване […]
Недобросъвестност при заявяване на търговска марка

Недобросъвестност при заявяване на търговска марка

 • By Адв. Диана Попова
 • 9 Feb 2023
 • 0
Решение по дело T‑663/19 съдът на ЕС е установил, че Hasbro – собственикът на търговска марка MONOPOLY, е действал недобросъвестно при регистрацията на словната си търговска марка. Когато марката е заявена недобросъвестно, тя може да бъде заличена на това основание по решение на съда и на Патентно ведомство. Съгласно европейското законодателство, при наличие на съдебен […]
1 2 3 7