Нов срок за подаване на жалби до Съда в Страсбург

Нов срок за подаване на жалби до Съда в Страсбург

На 21.04.2021 Италия ратифицира Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Италия беше последната страна, ратифицирала протокола. Протоколът ще влезе в сила 01 август 2021. С него се добавят нови текстове в преамбюла на Конвенцията, но най-съществената промяна е скъсяването на срока за подаване на жалба до Съда в

Решение на Съда в Страсбург относно задължителната имунизация

На 08.04.2021 Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) постанови съдебно решение относно задължителната ваксинация. Делото е образувано през 2013 г. и не е пряко свързано с имунизацията срещу covid-19, но е с принципно значение по отношение на обществения дебат. С решение по делото Вавричка и други срещу Република Чехия, Голямата Камара на