Системата за международна регистрация на марките е уредена от  Мадридска спогодба за международна регистрация на марките от 1891 година и Протокола към нея, приет през 1989 г. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в своя Бюлетин. Заявка за международна регистрация