В днешния глобален свят защитата на търговска марка за територията на дадена държава може да се окаже недостатъчна. Регистрацията в Патентно ведомство на Република България Ви дава защита само за територията на страната. Съществуват различни способи за защита на търговска марка в повече държави, но най-бързият и икономичният е регистрация на марка на ЕС. Правната