Какво представлява европейската марка?

В днешния глобален свят защитата на търговска марка за територията на дадена държава може да се окаже недостатъчна. Регистрацията в Патентно ведомство на Република България Ви дава защита само за територията на страната. Съществуват различни способи за защита на търговска марка в повече държави, но най-бързият и икономичният е регистрация на марка на ЕС. Правната уредба на европейската марка е в Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета. Регистрацията на европейската марка се извършва от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Заявките, получени в EUIPO, които отговарят на определени условия, ще бъдат разглеждани по ускорена процедура и по-бързо ще достигнат първия етап в процедурата за регистрация — публикуване на заявката. Ускорената процедура се нарича Fast Track.

Какви са ползите от регистрацията на марка на ЕС?

  • Регистрацията на марка на ЕС е валидна за цялата територия на ЕС;
  • Заявката се подава само на един език, като можете да ползвате всеки от официалните езици на ЕС.
  • Плаща се само една такса, като плащането може да се извърши по банков път или чрез дебитна/кредитна карта;
  • Заявката се разглежда само от едно ведомство – EUIPO.
  • Заявката се подава само по електронен път. Системата е разработена по начина, който свежда грешките при подаване до минимум;
  • Системата за заявяване Fast track осигурява бързина на процедурата. Подадената чрез нея заявка получава регистрация в по-кратки срокове, отколкото националните заявки.

В EUIPO се регистрират близо 135 000 марки всяка година. Срокът на регистрацията е 10 години, като може да бъде подновяван за нов 10-годишен период неограничен брой пъти.

В случай че се интересувате от регистрация на търговска марка в страни извън ЕС, то тогава Ви е необходима международна регистрация от Световната отганизация за интелектуална собственост (WIPO). Процедурата пред WIPO не е така централизирана, използват се само 3 езика, плащат се отделни такси, съгласно тарифите на всяка държава-членка на Мадридската спогодба. Сроковете са по-дълги, тъй като всяка избрана държава извършва собствена експертиза съгласно вътрешното си законодателство.

Както в Закона за марките и географските означения, така и в Регламента, са налице абсолютни и относителни основания за отказ на регистрацията, поради което е препоръчително да се консултирате с адвокат относно възможността за регистрация на избрания от Вас знак.

Заявете своята онлайн консултация тук!