Уволнение поради липса на качества

Уволнение поради липса на качества

Практиката на ВКС разкрива възможностите на работодателя да освободи работник или служител поради липса на качества за изпълнеието на дейността. Настоящият текст обобщава изводите на съда, развити в Тълкувателно решение № 4/2017  и Решение № 60285от 08.12.2012 по гр.д. 3502/2018 на ВКС, като използва разговорния термин “уволнение” в смисъла на прекратяване на трудовото правоотношение от

Може ли работодателят да ни задължи да се ваксинираме срещу Covid-19?

Със стартирането на масовата ваксинация срещу Covid-19 и засиленото й отразяване в медиите, започнаха да се появяват множество коментари и сигнали за работодатели, принуждаващи служителите си да се ваксинират. Настоящият текст не цели създаването на дискусия относно ползите или вредите от ваксинацията, а само да внесе информираност относно правата Ви. Може ли работодател да задължи

4-часовият работен ден за повече от три месеца в условията на пандемия

Кодексът на труда допуска въвеждането на непълно работно време от работодателя за не повече от три месеца в рамките на една календарна година и то при наличието на определени законови предпоставки. Тази разпоредба защитава служителя от безконтролно въвеждане на непълно работно време, което да доведе до намаляване на полученото възнаграждение. С обявяването на извънредно положение