Със стартирането на масовата ваксинация срещу Covid-19 и засиленото й отразяване в медиите, започнаха да се появяват множество коментари и сигнали за работодатели, принуждаващи служителите си да се ваксинират. Настоящият текст не цели създаването на дискусия относно ползите или вредите от ваксинацията, а само да внесе информираност относно правата Ви. Може ли работодател да задължи