Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

През 2023 година ще продължи финансирането от Ideas Powered for Business SME Fund в областта на индустриалната собственост, с помощта на което ще може да регистрирате търговски марки, промишлени дизайни и патенти с огромна отстъпка от базовата такса. Можте да получите финансиране за регистрация на търговската Ви марка. В какво се състои предоставяната от фонда

Международна регистрация на марки по реда на Mадридската спогодба

Системата за международна регистрация на марките е уредена от  Мадридска спогодба за международна регистрация на марките от 1891 година и Протокола към нея, приет през 1989 г. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в своя Бюлетин. Заявка за международна регистрация