Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка

Като човек, използващ активно социални мрежи, много често виждам постове на потребители, интересуващи се от услуги на адвокат за регистрация на марка. Под всеки такъв пост има поне няколко коментара, съветващи автора да си направи регистрацията сам. Ще се опитам да обясня защо е важно да се използват услугите на адвокат и какви са рисковете ако марката бъде заявена от непрофесионалист.

Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка?

Съществено при регистрацията на търговска марка е проучването, предхождащо регистрацията. Трябва да сте наясно дали избраният от вас знак отговаря на изискванията на чл. 11 и 12 от ЗМГО и на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

Проучване за регистрабилност.

Както българското, така и европейското законодателство въвеждат множество изисквания, на които трябва да отговаря избраното лого или име, за да бъде допуснато до регистрация. Не всеки знак може да бъде търговска марка. Може да се окаже, че сте избрали знак, който попада в хипотезата на абсолютните основания за отказ и никога да не получите закрила за него. Но ще сте платили таксите за регистрация, които, особено при европейска или международна регистрация, никак не са малки.

Проучване за наличие на по-ранни сходни марки.

Друга съществена част от проучването е проверка в базите данни на българското ПВ, Европейската служба за ИС (EUIPO) и Световната организация за ИС (WIPO) за наличието на по-ранни марки, сходни на избраната от вас, които да имат припокриване в териториалния обхват. Това проучване се извършва в специални бази данни и изисква задълбочени познания относно критериите за сходство на търговски марки. То не представлява търсене в Google и не може да бъде извършено от лице без необходимите познания и опит. Всяко трето лице може да възрази срещу Вашата регистрация ако притежава по-ранна сходна или идентична марка, регистрирана за същия клас стоки и услуги. Това отваря процедурата по опозиция, която може да продължи години, предвид възможността и за съдебен контрол.

Защо е необходим адвокат за регистрация на търговска марка?

Ако марката Ви не съответства на изискванията за абсолютни основания, или се окаже, че е налице по-ранна сходна марка, адвокатът ще ви посъветва как да я модифицирате така, че да бъде законосъобразна или да избегнете производството по опозиция. Ще получите становище и препоръки как да намалите риска от получаване на отказ.

Определяне на обхвата на закрила на марката.

Важен елемент при регистрацията е определеянето на закрилата на марката чрез правилното класиранетна стоките и услугите. То е съществено за бъдещ спор, който може да възникне с конкурент относно правата върху марката. Много потребители, дори и някои юристи, които не са тесни специалисти, вярват, че посочването на заглавието на класа стоки от Ницската класификация осигурява закрила на марката по отношение на всички стоки, включени в този клас. Това отдавна не е така и е важно при заявяване да се съобрази списъка стоки и услуги с решението IP Translator. Списъкът стоки и услуги може да се окаже решаващ при възникнал спор с конкурент, а неправилното му посочване да доведе до заличаване на марката или до невъзможност да се възползвате от правата, които регистрацията Ви дава.

Разбира се, никой не ви спира да опитате да регистрирате марката си сами. Рискувате да получите отказ, да влезете в производство по опозиция, да загубите платените такси или да не класирате правилно стоките и услугите.