Конкурент използва търговската ми марка, какво да правя?

Ако използваният от Вас знак е регистриран като търговска марка, разполагате с множество средства за защита, които могат да се кумулират. Можете да сезирате Патентно ведомство на Република България, което съвместно с Икономическа полиция да извърши проверка и да глоби нарушителя. Може да потърсите правата си по съдебен ред, като получите парично обезщетение за претърпените от Вас загуби. Можете да сезирате Комисия за защита на конкуренцията за имитация на търговска марка, която да разпореди преустановяване на нарушението и да наложи глоба. Може да сезирате и Прокуратурата на Република България за извършено престъпление срещу Ваша индустриална собственост. Законът за марките и географските означения предлага закрила дори ако не сте регистрирали търговската си марка, но я използвате активно в търговската си дейност и тя е станала известна сред потребителите. Можете да предявите иск за установяване на нарушението пред Софийски градски съд, като делото ще се гледа по реда на бързото производство по ГПК.

Важно е да се консултирате с адвокат, който да Ви разясни възможните способи за защита на правата Ви и правните последици от тях.