Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

През 2024 година ще продължи предоставянето на безвъзмездно финансиране от Ideas Powered for Business SME Fund в областта на индустриалната собственост, с помощта на което ще може да регистрирате търговски марки, промишлени дизайни и патенти с огромна отстъпка от базовата такса. Можте да получите финансиране за регистрация на търговската Ви марка.

В какво се състои предоставяната от фонда помощ?

Финансовата помощ, предоставяна от фонда се състои във възстановяване на процент от дължимите такси за регистрация на обекти на индустриална собственост. През 2024 г. ще  се възстановяват 75 % от таксите за регистрация на търговски марки, промишлени дизайни и патенти. Възстановяват се такси както за национални, така и за европейски заявки, като финансирането може да бъде използвано за регистрация на повече от една търговска марка или промишелн дизайн. Общият размер на финансовата помощ, което едно МСП може да получи, е в размер на до 1000 евро.

На възстановяване подлежат и 90% от таксите от услугата IP Scan – слуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост.

Кога може да бъде получено финансирането?


Може да подадете документи по всяко време в интервала от 22 януари до 06 декемрви 2024 г. Средствата са ограничени и се предоставят по реда на получените заявления, така че не чакайте последния момент! През 2022 г. и 2023 г. средствата се изчерпаха по-рано от предвиденото и приемът на заявления беше преустановен около месец преди обявения краен срок.

Как работи на практика финансирането?

Кандидатстването се извършва директно пред EUIPO, независимо дали помощта, която искате да получите, се отнася до национална, или до европейска заявка. За кандидатстване е необходимо да отговаряте на критерия на ЕС за микро, малки и средни предприятия. Документите, които следва да представите са следните: Удостоверение за банкова сметка; Удостоверение за ДДС регистрация или Удостоверение за актуално състояние.

Кандидатстването за финансиране предхожда регистрацията на избрания от Вас обект на ИС (търговска марка, промишлен дизай или патент). Първата стъпка е да се включите в процедурата за отпускане на финансиране. След като подадете необходимите документи, в срок от един месец, следващ месеца, през който сте кандидатствали, получавате решението на фонда, с което се отпуска финансиране. В двумесечен срок от получаване на това решение трябва да подадете Вашата заявка за търговска марка, промишлен дизайн или патент и да платите дължимата такса в пълен размер. След още един месец получавате обратно по банковата си сметка сумата, отпусната от фонда. За търговски марки и промишлени дизайни тази година ще се възстановяват 75% от базовите такси, както и от таксите за допълнителни класове стоки и услуги.

Базовата такса за национална регистрация на търговска марка е размер на 520 лв., а за европейска търговска марка – 850 евро. При одобрение от Фонда ще получите обратно 75% от тези суми. Можете да кандидатствате за повече от една търговска марка или промишлен дизайн, като общата сума, която ще получите като финансиране не може да надхвърля 1000 евро.

Кой може да получи финансиране и какви са критериите за отпускането му?

НОВО! От тази година за финансиране могат да кандидатстват и самоосигуряващите се лица! Това е страхотна новина за всички фрийлансъри! Необходимо е единствено извлечение за вписване в регистър БУЛСТАТ.

За безвъзмездно финансиране в областта на индустриалната собственост може да кандидатства всяко малко, микро или средно предприятие, съгласно критерия на ЕС за МСП. Няма допълнителни критерии. В случай, че документите Ви са правилно попълнени и са изпълнени указанията в Решението за отпускане на финансиране, не се извършва доплънително класиране. Опитът ми ов периода 2021-2023 година има 100% успеваемост.

Ако имате колебания, дали попадате в обхвата на дефиницията на ЕС за микро, малко и средно предприятие, следната таблица ще Ви даде отговор:

 

Какво представлява Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост?

Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (Ideas Powered for Business SME Fund) беше създаден през 2020 г. с цел предоставяне на финансова помощ на малките и средни предприятия повреме на Covid кризата като средство за насърчаване защитата на интелектуалната собственост. Успешното приключване и големият интерес към програмата през 2021 г. доведоха до идеята за продължаването на успешната линия за финансова подкрепа на малкия бизнес и през следващите години.

От стартирането на дейността на фонда до сега помогнах на стотици МСП да регистрират търговски марки и промишлени дизайни като получат предвиденото безвъзмездно финансиране. Доверете за на опита ми и се свържете с мен при необходимост от съдействие. Не отлагайте защитата на бранда си!

Повече информация и официални данни за предоставяните от фонда услуги през 2021 г. и 2022 г. може да намерите в страниците на Патентно ведомство на Република България, както и на Европейската служба за интелектуална собственост.

Официални източници:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/guest/online-services/sme-fund
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/do-1500-evro-pomosht-za-malkite-i-sredni-predpriyatiya-obyavi-patentnoto-vedomstvo