Twitter става Х

Едва ли някой не е разбрал, че Twitter става X. Илон Мъск започна ребрандирането на социалната мрежа, заедно със заявката, че тя ще се превърне в социална мрежа от ново поколение, в която ще има всичко. Много експерти вече виждат проблем в промяната на името от гледна точка на интелектуалната собственост.

Х като име

Мъск е съосновател на x.com – компания за онлайн финансови услуги и разплащания чрез електронна поща. Една година по-късно x.com се слива с компанията Confinity, която по-късно става известна като PayPal. Още от 1999 г. Мъск е имал влечение към Х като име.

Х като търговска марка
Марките на Meta и Microsoft

Много анализатори вече изложиха възможните правни проблеми пред новото име на социалната мрежа. Те се фокусират най-вече върху факта, че са налични множество по-ранни марки “X”, включително такива, които са собственост на Microsoft и на Meta. Преглед в базите данни на WIPO показва, че са налични над 10 000 търговски марки, състоящи се от буквата Х. За да бъде проучването адекватно, съм стеснила търсенето до марки, регистрирани за стоки и услуги от класовете, към които марката на Мъск е най-вероятно да търси закрила, а именно 9, 11, 35, 38, 45. Ограничила съм търсенето до най-големите служби за интелектуална собственост – EUIPO, USPTO, както и ведомствата на Великобритания, Австралия, Китай и Япония. По-ранните марки са точно 1109. Най-притеснителен е факта, че Meta и Microsoft са регистрирали търговски марки “X”.

Могат ли притежателите на по-ранни марки да се противопоставят на използването на Х?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Марката дава закрила във вида, в който е заявена. Това значи, че при анализът на марките Х, не отчитаме само факта, че те се състоят от една и съща буква, а отчитаме цялостното общо впечатление, което марките създават у потребителите. Съдебната практика е приела, че потребителят възприема марката в нейната цялост, като комбинация от словни и фигуративни елементи, цветове, шрифтове, специфичен начин на изписване. Колкото по-кратък е словният елемент, толкова по-силно ще изпъкнат разликите във визуално отношение на доминиращите и отличителни елементи. В случая става дума за марки, състоящи се само от една буква, поради което съществено при преценката ще бъде оформлението при изписването, а не самата буква. При спорове относно сходството на търговски марки водеща винаги е гледната точка на потребителя. А ако се вгледаме добре в представените 3 марки, повече от ясно е, че потребителите не биха ги объркали една с друга. Моето мнение е, че Илон Мъск ще може да ползва избрания от него символ, без това да нарушава чужди права. За мен обаче има друг проблем с избора на тази марка и той е липсата на отличителност.

Отличителен ли е елементът Х?

Отличителността на марката е от съществено значение за нейната регистрация. Липсата на отличителност е едно от абсолютните основания за отказ на регистрация. Съдебната практика приема, че знаци, състоящи се предимно или изцяло от една буква или една цифра не притежават отличителна способност не могат да изпълняват основаната функция на марката – да отличава стоките и услугите на един търговец от тези на друг. Универсални термини, описателни термини, както и такива, които не притежават отличителност следва да не бъдат допускани до регистрация, за да не се стига до монополизирането на едно родово понятие от един търговски субект. Такива термини трябва да бъдат свободни за ползване от всички. Изключение е налице, когато неотличителен термин е представен графично по начин, който го прави отличителен и запомнящ се от потребителите. В случаите с марките на Meta и Microsoft тази предпоставка е налице. Но в случая с Х на Мъск няма някаква извънредна отличителност в изписването. Мнението ми е, че ще има ведомства, които ще откажат да регистрират марката.

Интелектуалната собственост е един от най-ценните Ви активи! Защитете я като се свържете с мен.