Марка OSCAR на територията на ЕС

С решение от 06.09.2022 г. пети апелативен състав на EUIPO е отхвърлил искане за заличаване, подадено срещу регистрацията на марка на ЕС “OSCAR”, ID 2931038, регистрирана от Академията за филмово изкуство и наука. Марката е регистрирана за услуги от клас 41 – развлекателни и образователни услуги, а именно – провеждане на годишна церемония по награждаване за постижения във филмовата индустрия. Въпреки подаденото искане за заличаване, марка OSCAR ще продължи да действа на територията на ЕС.

Искането е подадено от британската филмова компания Odeon Cinemas Holdings Limited. Аргументът, изложен в искането за заличаване на марката, е неизползването на марката през последните 5 години. Съгласно EUTMR марка, която не е използвана на територията на ЕС, може да бъде заличена, в случай, че не е използвана в търговската дейност на заявителя през последните 5 години. Аргументите на Odeon Cinemas Holdings Limited, относно липсата на доказателства за реално използване, не са приети.

Какви са мотивите на апелативния състав?

Искането е отхвърлено. Съставът, разгледал искането за заличаване, излага аргументи, че макар и церемонията по раздаването на наградите Оскар да се провежда в Лос Анджелис, търговската марка е била предмет на множество рекламни кампании, излъчвани на територията на ЕС, а съгласно европейското законодателство, излъчването на реклама безспорно се счита за реално използване. Също така е отчетен и факта, че церемонията е излъчвана по множество европейски телевизии и наблюдавана от милиони европейци.

Един от най-силните инструменти в производствата по опозиции и заличаване, е възражението за липса на реално използване на марката. Изключително малко са специалистите в България, които могат да се справят с оборването на това възражение. Макар и на пръв поглед да изглежда елементарно, доказването на използване изисква детайлно познаване на съдебната практика, както и на насоките на EUIPO и националните ведомства.

Във връзка с гореизложеното, следва да се направи извода, че производствата по опозиции и заличаване на търговски марки са сложни и изискват специфични познания.При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен!