Взаимодействие между дизайнер и адвокат по интелектуална собственост

Решили сте да се сдобиете с лого или с цялостна визия за Вашия бранд. Това е важна стъпка, но в нея не участва само дизайнерът. Много специалисти ще Ви изготвят великолепно лого, но в последствие може да се изненадате неприятно – да установите, че визията, за която сте платили, не може да бъде защитена като търговска марка. Важно е още в най-ранен етап от създаването на общата идея за лого, да има колаборация между дизайнер и адвокат, който ще Ви представлява при защита на търговската Ви марка.

Трябва да сте наясно дали избраният от вас знак отговаря на изискванията на чл. 11 и 12 от ЗМГО и на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2017/1001*. Както българското, така и европейското законодателство въвеждат множество изисквания, на които трябва да отговаря избраното лого или име, за да бъде допуснато до регистрация.

Не всеки знак може да бъде търговска марка.

Може да се окаже, че сте избрали знак, който попада в хипотезата на абсолютните основания за отказ и никога да не получите закрила за него. Но ще сте платили таксите за регистрация, които, особено при европейска или международна регистрация, никак не са малки. Понякога е възможно на най-ранен етап от изработката на визията (още на ниво идея) да се установи, че избраните елементи са неподходящи. В този случай адвокатът може да даде насоки на дизайнера като му посочи проблемните елементи и бързо да се превключи към различна идея или различно представяне.

Проучване за наличие на по-ранни сходни марки

Друга съществена част от работата на адвоката е проверка в базите данни на българското ПВ, Европейската служба за ИС (EUIPO) и Световната организация за ИС (WIPO) за наличието на по-ранни марки, сходни на избраната от вас, които да имат припокриване в териториалния обхват. Всяко трето лице може да възрази срещу Вашата регистрация ако притежава по-ранна сходна или идентична марка, регистрирана за същия клас стоки и услуги. Това отваря процедурата по опозиция, която може да продължи години, предвид възможността и за съдебен контрол. Сътрудничеството между дизайнер и адвокат може да Ви даде сигурност, че НЕ Е налице по-ранна сходна марка, която да препятства защитата на избраната от Вас. 

Веднъж получили сигурност, че изработеното лого може да бъде регистрирано като търговска марка, може да преминете към процедурата по регистрация. При въпроси и необходимост от консултация, може да се свържете с мен. Сътрудничеството ми с едни от водещите дизайнери на пазара Ви гарантира получаването на завършена комплексна углуга.

* Съдържание на чл. 11 и 12 ЗМГО 
Съдържание на чл. 7 и 8 от Регламента

Photo credit: Ralev.com