Безвъзмездна помощ от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

През 2022 година ще продължи финансирането от Ideas Powered for Business SME Fund в областта на индустриалната собственост, с помощта на което ще може да регистрирате търговски марки, промишлени дизайни и патенти с огромна отстъпка от базовата такса.

В какво се състои предоставяната от фонда помощ?

Финансовата помощ, предоставяна от фонда се състои във възстановяване на процент от дължимите такси за регистрация на обекти на индустриална собственост. През 2021 г. се възстановяваха 50%, а през 2022 ще се възстановяват 75 % от таксите за регистрация на търговски марки и промишлени дизайни. Възстановяват се такси както за национални, така и за европейски заявки, като финансирането може да бъде използвано за регистрация на повече от една търговска марка или промишелн дизайн. Общият размер на финансовата помощ, което едно МСП може да получи, е в размер на 1500 евро.

От тази година на възстановяване подлежат и 50% от заявителските такси за патент!Размерът на финансирането при подаване на заявка за патент е до 750 евро.

Как работи на практика финансирането?

Кандидатстването се извършва директно пред EUIPO, независимо дали помощта, която искате да получите, се отнася до национална, или до европейска заявка. За кандидатстване е необходимо да отговаряте на критерия на ЕС за микро, малки и средни предприятия. Документите, които следва да представите са следните: Удостоверение за банкова сметка; Удостоверение за ДДС регистрация или Удостоверение за актуално състояние.

За разлика от провеждането на кампанията през 2021 г., през тази година няма обособени времеви прозорци за кандидатстване. Може да подадете документи по всяко време в интервала от 10 януари до 16 декемрви 2022 г.

Кандидатстването за финансиране предхожда регистрацията на избрания от Вас обект на ИС (търговска марка, промишлен дизай или патент). Първата стъпка е да се включите в процедурата за отпускане на финансиране. След като подадете необходимите документи, в срок от един месец, следващ месеца, през който сте кандидатствали, получавате решението на фонда, с което се отпуска финансиране. В едномесечен срок от получаване на това решение трябва да подадете Вашата заявка за търговска марка, промишлен дизайн или патент и да платите дължимата такса в пълен размер. След още един месец получавате обратно по банковата си сметка сумата, отпусната от фонда. За търговски марки и промишлени дизайни тази година ще се възстановяват 75% от базовите такси, а за патенти – 50%.

Базовата такса за национална регистрация на търговска марка е размер на 520 лв., а за европейска търговска марка – 850 евро. При одобрение от Фонда ще получите обратно 75% от тези суми. Можете да кандидатствате за повече от една търговска марка или промишлен дизайн, като общата сума, която ще получите като финансиране не може да надхвърля 1500 евро.

Кой може да получи финансиране и какви са критериите за отпускането му?

За финансиране в областта на индустриалната собственост може да кандидатства всяко малко, микро или средно предприятие, съгласно критерия на ЕС за МСП. Няма допълнителни критерии. В случай, че документите Ви са правилно попълнени и са изпълнени указанията в Решението за отпускане на финансиране, не се извършва доплънително класиране. Опитът ми от 2021 година показа, че всяко МСП, което кандидатства, получи финансиране.

Ако имате колебания, дали попадате в обхвата на дефиницията на ЕС за микро, малко и средно предприятие, следната таблица ще Ви даде отговор:

 

Какво представлява Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост?

Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (Ideas Powered for Business SME Fund) беше създаден през 2020 г. с цел предоставяне на финансова помощ на малките и средни предприятия повреме на Covid кризата като средство за насърчаване защитата на интелектуалната собственост. Успешното приключване и големият интерес към програмата през 2021 г. доведоха до идеята за продължаването на успешната линия за финансова подкрепа на малкия бизнес и през 2022 г. През изминалата година бяха подпомогнати над 13 000 МСП. По данни на EUIPO най-много заявки са подадени от Германия (1 401), Испания (1 365), Полша(1 348) и Италия (1 295). В България от възможността за регистрация на търговска марка на половин цена са се възползвали едва 356 търговци.

През 2021 г. помогнах на десетки МСП да регистрират търговски марки и промишлени дизайни като получат предвиденото финансиране. Доверете за на опита ми и се свържете с мен при необходимост от съдействие. Не отлагайте защитата на бранда си!

Повече информация и официални данни за предоставяните от фонада услуги през 2021 г. и 2022 г. може да намерите в страниците на Патентно ведомство на Република България, както и на Европейската служба за интелектуална собственост.

Официални източници:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund

https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2021/novi-usloviya-na-fonda-za-msp-2022-g

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en