История на марката Black friday

През 2014 година румънското дружество Dante International SA, собственик на популярната платформа eMAG, заяви 4 търговски марки „Black Friday“. Две от тях съдържат само словния елемент „Black Friday“, а други две „Black Friday by eMAG“. Вероятно поради недоглеждане на експерти от Патентно ведомство, заявките преминаха успешно производството по експертиза и бяха регистрирани. Едва когато в медиите се появи информация за регистрациите, множество търговци се възмутиха, като някои от тях са подали искане за заличаване на търговските марки.

Защо регистрацията на марка „Black Friday“ е недопустима? Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, ЗМГО, не се регистрира марка, която няма отличителен характер. Съдебната практика дефинира липсата на отличителност като неспособност на марката да изпълнява основната си функция, а именно – да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на услугите, означени с нея, с конкретен търговски субект, като ги отличи от услугите, предлагани от други лица. Приема се, че подобни популярни изрази следва да останат свободни за използване от всички търговци.

Какви са последиците от регистрацията на марките „Black Friday“? На практика собственикът на регистрирана търговска марка може да забрани на всички търговски субекти да ползват този израз. Знакът не може да се поставя на видими места в търговските обекти, да бъде част от рекламни брошури или да се ползва в рекламни кампании.

Каква беше реакцията? Голям брой търговци реагираха негативно и предприеха необходимите правни действия по заличаване регистрацията на марката. Съгласно чл. 26 от действащия по това време ЗМГО (съответстващ на чл. 36 от сега действащия ЗМГО) регистрацията на марката се заличава, когато е извършена в нарушение на изискванията по чл. 11. Последва решение за заличаване на двете марки „Black Friday”. Марките „Black Friday by eMAG“ остават незаличени и към момента имат активни регистрации.

Какви са мотивите на Патентно ведомство? Черен петък (на английски: Black Friday) в съвременната битова култура на САЩ е денят след Деня на благодарността, който е възприет за начало на коледния пазар. На този ден се предлага намаление на цените на стоките. „Черен петък“ през последните години навлиза и в българските търговски традиции за означаване на на петъчен ден, в който стоките се предлагат на по-ниски цени. Макар първоначално изразът да служи за отбелязване на разпродажбата на стоки за масово потребление в деня, поставящ началото на коледното пазаруване, напоследък все по-често и масово се използва като нарицателно на голямо намаление на всякакъв вид стоки или предоставяни услуги, включително през по-продължителен период от време. Заявеният знак не съдържа други съставни части, които биха могли да позволят на потенциалните потребители да запомнят този израз като отличителна марка и да го възприемат като указание за търговски произход. Предвид изложеното, заявената марка „Черен петък” не може да изпълнява основната си функция.

Взе ли си поука Патентно ведомство? През последните години експертите от Патентно ведомство търпят солидна критика, поради не достатъчно внимание при прилагането на критериите, представляващи абсолютни основания за отказ, възпроизведени в чл. 11, ЗМГО. Все по често се случва изцяло описателни марки да получават регистрация. Но по отношение на „Черен петък“ отговорните лица са си взели поука. През 2018 година следва повторен опит за регистрация на марка „Черен петък“. Този път заявката не достига до публикация, поради което в регистъра на Патентно ведомство няма данни кое лице се е опитало да я регистрира. Постановено е решение за пълен отказ поради липса на отличителност, което може да бъде видяно тук.

*Изображението на марката е взето от Държавен регистър на търговските марки, воден от Патентно ведомство на Република България по номер на заявка 2014134816N.