Безвъзмездна помощ от ЕС за регистрация на търговски марки

На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя безвъзмездна помощ за индустриална собственост в помощ на малките и средни предприятия  със седалище в Европейския съюз. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за предприятия, които искат да развият своите стратегии в областта на индустриалната собственост на национално, регионално и ЕС ниво.

Помощта включва финансово подпомагане под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan), с максимален размер до 1500 евро на предприятие. За услугата IP Scan на одобрените предприятия се възстановяват 75% от таксата за предварителна диагностика. При заявяване на търговски марки и промишлени дизайни се покриват до 50 % от заявителските такси. Кандидатстването се извършва директно пред EUIPO, независимо дали помощта, която искате да получите, се отнася до национална, или до европейска заявка.

За кандидатстване е необходимо да отговаряте на критерия на ЕС за микро, малки и средни предприятия. Документите, които следва да представите са следните: Удостоверение за банкова сметка; Удостоверение за ДДС регистрация или Удостоверение за актуално състояние.

Кандидатстването по програмата е възможно в шест времеви прозореца през 2021:

  1. 11 януари – 31 януари;
  2. 1 март – 31 март;
  3. 1 май – 31 май;
  4. 1 юли – 31 юли;
  5.  1 септември – 30 септември;
  6.  1 октомври – 31 октомври.

Одобрените кандидати получават решение, в което се посочва размера на финансовата помощ. В едномесечен срок от получаване на решението трябва да подадете вашата заявка, такава, каквато е описана в документите за кандидатстване. В едномесечен срок от уведомяването на EUIPO за подадената заявка, получавате средствата по банковата си сметка.

Средствата се отпускат по реда на подаване на заявките.

 

За повече информация относно финансовото подпомагане и заявяването на търговски марки и промишлени дизайни, Заявете своята онлайн консултация тук!