Първият образ на Мики Маус вече не е обект на авторско право

От 01 януари 2024 г. филмът „Параходът Уили“ не е обект на авторско право.  Това е първият анимационен филм на Уолт Дисни, в който се появява героя, което значи, че първият образ на Мики Маус вече не е обект на закрила.  Какво всъщност значи това от правна гледна точка?

Обект на авторско право

Анимационният филм е обект на авторско право по смисъла на закона за авторското право на САЩ, както и на редица международноправи актове. В България и в повечето държави по света авторското право се закриля докато авторът е жив и 70 години след смъртта му, като се взема предвид календарната година, а не точната дата на смъртта. В САЩ сроковете са по-различни. Когато става дума за произведение, което е създадено служебно, т.е. от работник за работодател (т.нар. work for hire), сроковете за закрила са 120 години от създаването или 95 години от публикацията или оповестяването на произведението – който от двата е по-кратък. При всички положения произведенията, публикувани преди 01 януари 1929 година, не са обект на авторско право. Такъв е случаят с филма „Параходът Уили“, който е излъчен за пръв път през 1928 г. Те стават част от т.нар. public domain, или произведения, които могат да се използват свободно.

Кой точно образ на Мики Маус вече е свободнодостъпен?

Следва да се има предвид, че изображението на героя търпи съществено изменение през годините. В първия филм мишокът няма ръкавици, има различни очи и муцуна. Този образ вече може да се ползва свободно, но това не важи за последващите изображения, представляващи по-модерна версия на героя. От една страна, тези изображения са от излъчени по-късно анимации, а от друга страна – те са и защитени търговски марки. Компанията Дисни притежава множество търговски марки, съдържащи както името, така и актуалната визия на героя. Поради тази причина не е добра идея да го ползвате.

Защо търговската марка е важна?

Един и същи обект може да бъде защитен по различни начини, като така се увеличава обема права, които подлежат на закрила. Тъй като авторското право е срочно право, повечето автори вече защитават имената и изображенията на своите герои от филми или книги и като търговски марки. По този начин дори след изтичането на авторскоправната закрила, обектите остават под закрилата на друг закон – този за търговските марки.

Ето и някои от търговските марки на Дисни, закрилящи героя Мики Маус:

 

А ето и целият филм, който вече не е обект на авторско право. Приятно гледане!