Творбите на Банкси като търговски марки

Търговска марка Банкси.

Банкси е може би най-известният уличен артист, който отправя силни социални послания чрез творчеството си. Той продължава успешно да крие истинската си самоличност, поради което са налице множество спекулации, включително и че такъв човек не съществува. Към момента се предполага, че Банкси е британец, но негови графити обаче можем да видим в големи европейски градове, в Йерусалим, а от скоро и в Украйна повреме на военните действия в страната.

През годините творбите му са били обект на съдебни спорове. Самият художник е изразявал неведнъж схващането си, че “авторските права са за загубеняците”. Интересно е, че именно авторското право е основният аргумент при последния спор, който приключва с решение с негова полза.

Кой представлява автора?

Банкси е упълномощил дружеството Pest Control Office Limited да упражнява правата му. То е подало множество заявки за регистрации на фигуративни търговски марки, възпроизвеждащи някои от най-известните творби на художника. През 2019 г. Full Colour Black Limited – компания, произвеждаща картички, стартира процедура по заличаване на марките. Две от тях са успешно заличени, като аргументът е липса на използване. Както европейското, така и британското законодателство предвидждат, че ако притежателят на търговска марка не я е изполват повече от 5 години, то всяко лице може да иска нейното заличаване. А използване, по смисъла на закона, е поставянето на знака върху стоки или означаването на услуги. За да защити правата на артиста, дружеството е направило онлайн магазин, но съдът е счел, че не е налице използване на марката. Двете заличени марки виждате от двете страни на този абзац.

През месец ноемви 2022 г. най-после художникът получи решение в негова полза. Отново по искане на Full Colour Black Limited е подадено искане за заличаване на марката, представляваща картина на маймуна. Този път решаващият състав е на друго мнение и постановява, че искането за заличаване е подадено недобросъвестно. Според решението възможността на автора да се ползва от авторкото си право, което е засегнато при правния спор, тук не е налице, тъй като творецътжелае да остане анонимен. Поради тази причина EUIPO счита, че трябва да защити правото му на маркопритежател. Това е първото решение в полза на  търговска марка Банкси и е основополагащо по отношение на взаимодействието между авторските права и възможността за защитата им при анонимност на артиста.

Защитата на интелектуалната собственост е от съществено значение за всеки бизнес. При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен!