Подновяване на търговската марка

Срокът на действие на регистрацията на търговска марка е 10 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, като може да бъде подновяван неограничен брой пъти за нови десетгодишни периоди. Подновяване на търговската марка се налага винаги, когато продължавате да използвате бранда си и да се ползвате от приоритетната дата на закрила.

Съгласно ЗМГО искането за подновяване може да бъде направено в последната година от действието на регистрацията. Възможно е подаване на искането до 6 месеца след изтичане срока на регистрацията срещу доплащане на по-висока държавна такса. В случай, че пропуснете сроковете за подновяване, губите всички права от регистрираната марка. Ако не подновите регистрацията на притежаваната от Вас търговска марка, можете да подадете нова заявка. Това значи, че отново ще трябва да преминете през цялата процедура по регистрация, както и че ще загубите приоритетната дата.

Защо е важна датата на регистрация? При спорове относно права на индустриална собственост, предимството винаги е на страната на първия заявител. В хипотезите на нелоялна конкуренция и имитация на търговската Ви марка, можете да противодействате на нарушението само ако имате валидна регистрация и по-ранна заявка. Повече за предотвратяване на нарушения от страна на конкуренти при заявяване и регистрация на търговски марки може да научите тук.

Гореизложеното е причината всички големи компании да поддържат активни регистрации на притежаваните от тях марки. Колкото и да се видоизменя през годините фирменото лого, е добре да не се отказваме от първоначалните му варианти. Ето и примери за някои от най-страрите регистрации на търговски марки, поддържани и до днес: