Присъединяване на България към Startup nations standard

На 22 юли 2021 г. служебният министър на икономиката подписа Декларацията относно въвеждането на Startup nations standard и по този начин България се присъедини към другите 24 европейски държави, които са се ангажирали с прилагане на политиките в документа. Това е изключително важна стъпка не само за стартиращите компании, но и за бизнес средата. За въвеждането на част от стандартите, ще са необходими законодателни промени. Можем само да се надяваме те да бъдат предприети в най-кратки срокове.

Присъединявайки се, България поема следните ангажименти:

✅ Да позволи бърза регистрацията на юридическо лице в срок до 1 ден и с капитал под 100 EUR.

✅ Да създаде “Help Desk” за стартиращи компании, в който държавата да гарантира достъп до информация и помощ при всякакви административни въпроси.

✅ Официалните учредителни документи от други европейски държави да бъдат приемани като официални документи в България.

✅ Бизнесите да издават опции на служители – нещо, което в България ще се реши с нова правноорганизационна форма на търговско дружество.

✅ Да адаптира законодателство към културата на стартиращите компани – option pools, vesting, защита на инвеститорските права, конвертируеми заеми – отново заложени в нов вид юридическо лице.

✅ Да предостави лесни механизми за заявяване и регистрация на обекти на интелектуална и индустриална собственост.

✅ Да създаде политики за технологичен трансфер.

✅ Да дава достъп до отворени данни на стартъпи и технологични компании.

✅ Да приоритизира финасовите инструменти за стартъпи, чрез Европейската инвестиционна банка, промоционалните банки и други механизми.

✅ Да създаде данъчни облекчения за стартъпи.

✅ Насърчителни механизми за включване на малцинствени групи в предприемаческите процеси.

✅ Да създаде рамка за ексклузивно дигитална система за комуникация между институциите и бизнеса.

Повече информация може да намерите на https://startupnationsstandard.eu/.