Кодексът на труда допуска въвеждането на непълно работно време от работодателя за не повече от три месеца в рамките на една календарна година и то при наличието на определени законови предпоставки. Тази разпоредба защитава служителя от безконтролно въвеждане на непълно работно време, което да доведе до намаляване на полученото възнаграждение. С обявяването на извънредно положение