На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя безвъзмездна помощ за индустриална собственост в помощ на малките и средни предприятия  със седалище в Европейския съюз. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за