Уволнение поради липса на качества

Уволнение поради липса на качества

Практиката на ВКС разкрива възможностите на работодателя да освободи работник или служител поради липса на качества за изпълнеието на дейността. Настоящият текст обобщава изводите на съда, развити в Тълкувателно решение № 4/2017  и Решение № 60285от 08.12.2012 по гр.д. 3502/2018 на ВКС, като използва разговорния термин “уволнение” в смисъла на прекратяване на трудовото правоотношение от

Забрана за започване на работа при конкурент

Може ли работодателят да ни принуди да подпишем споразумение, с което приемаме в определен период от време след прекратяване на трудовия ни договор, да не започваме работа в конкурентна фирма? Тази практика набира сила през последните години, особено при чуждестранни работодатели. Много служители се притесняват от подобна клауза, защото обикновено нарушаването й е обвързано и