Практиката на ВКС разкрива възможностите на работодателя да освободи работник или служител поради липса на качества за изпълнеието на дейността. Настоящият текст обобщава изводите на съда, развити в Тълкувателно решение № 4/2017  и Решение № 60285от 08.12.2012 по гр.д. 3502/2018 на ВКС, като използва разговорния термин “уволнение” в смисъла на прекратяване на трудовото правоотношение от