Съгласно Закона за гражданската регистрация, посочването на актуален постоянен адрес от физическите лица е не само право, но и задължение. Много от нас пренебрегват това задължение, като не актуализират гражданската си регистрация, което може да доведе до неблагоприятни правни последици. Всички държавни и общински органи се свързват с нас на посочените постоянен и настоящ адрес.