Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Могат ли юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди (наричани неправилно “морални вреди”)? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и поставя все по-големи предизвикателства. Към момента на публикуването на настоящия текст е поискано образуването на Тълкувателно дело по въпроса. В какво се състои проблемът? Темата дали юдидическите лица могат да търпят неимуществени вреди

Битката за марката MILAN, която няма нищо общо с футбола

ФК Милан, носителят на 18 титли в Серия А и 7 купи от Шампионска лига, получи отказ за регистрация на емблемата си като европейска търговска марка, потвърден с Решение на Общия съд на ЕС от 21.11.2021 по дело T‑ 353/20. Решението, разбира се, не се отнася до пълен отказ от регистрацията на логото на клуба.

Паркомястото като обект на собственост

Теорията и практиката отдавна водят спор относно способността на паркомястото да бъде самостоятелен обект на собственост. Представлява ли място за паркиране, което не е изградено като гараж, а представлява очертано с боя парче асфалт от дворната площ на сградата, самостоятелен обект на собственост? Множество строители продават паркоместа, заедно с построените в сградата апартаменти. Понякога се