Чатът като доказателство в съда

Чатът като доказателство в съда

Технологиите навлизат не само в живота ни, но и в правната уредба. Макар и в България това да се случва бавно, волята на законодателя да уреди специфичните правоотношения, които се пораждат, е факт. Използването на чатът като доказателство в съда е една от любимите ми теми. Постоянно отговарям на запитвания, свързани с правни спорове от

Стоп капаро – права и задължения на страните

Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция” и разновидностите му не са легални и означаваното с тях явление няма правна уредба у нас. То обаче намира широко приложение в договорната практика при продажба на недвижими имоти и е допустимо съгласно чл. 9 от