Крадецът на Кока Кола

Крадецът на Кока Кола

Ще ви запозная с историята на марката Dr. Pepper – напитка, която е световноизвестна. Дълго време марката е била собственост на компанията Кока Кола, като в последствие е прехвърлена към дъщерни дружества. Историята за крадецът на Кока Кола всъщност се отнася до марката Dr. Pepper, но заглавието ми се стори подходящо. Особено комичен е фактът,

Абсолютни основания за отказ на регистрация на ТМ

Абсолютни основания за отказ – какво представляват? Не всяка дума, не всяко изображение и не всяка визия могат да бъдат регистрирани като търговска марка. Съществуват законови изисквания, уредени както на национално, така и на европейско ниво, които въвеждат множество ограничения в избора на търговска марка. Това са така наречените „абсолютни основания за отказ“, които се