Срокът на действие на регистрацията на търговска марка е 10 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, като може да бъде подновяван неограничен брой пъти за нови десетгодишни периоди. Подновяване на търговската марка се налага винаги, когато продължавате да използвате бранда си и да се ползвате от приоритетната дата на закрила. Съгласно