Теорията и практиката отдавна водят спор относно способността на паркомястото да бъде самостоятелен обект на собственост. Представлява ли място за паркиране, което не е изградено като гараж, а представлява очертано с боя парче асфалт от дворната площ на сградата, самостоятелен обект на собственост? Множество строители продават паркоместа, заедно с построените в сградата апартаменти. Понякога се