Учредяването на търговско дружествто, наричано разговорно „регистрация на фирма“, е важна стъпка при стартирането на бизнеса Ви. Учредяването на търговско дружество изисква специфични познания, поради което регистрацията чрез използване на еднотипни бланки крие рискове. Най-често използваните дружества у нас са дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД), поради което ще се спра на спецификите именно