Съдът в Страсбург

Съдът в Страсбург

Европейският съд по правата на човека (известен като Съдът в Страсбург) е международен съд, който може да разглежда оплаквания от физически лица, организации и дружества, които твърдят, че са жертва на нарушение на правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Част от правата, които защитава Конвенцията са: право на живот; забрана

СГС осъди Парламента да плати обезщетение от 2,5 млн. лв. на производител на ВЕИ

Със свое решение № 265579 от 31.08.2021 г., постановено по гр.д. № 16739  по описа за 2018, 26 състав на I ГО на СГС осъди Народното събрание на Република България да заплати на “ЦСЕ Биогаз Исперих” ЕООД  обезщетение в размер на близо 2,5 милиона лева. Ищецът е дружество за производство на електрическа енергия от биомаса. Предявени

Търговската тайна

Търговската тайна е един от обектите на интелектуална собственост. За пръв път по-подробна уредба на международно ниво тя получава в чл. 39 от Споразумението TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) от 1994 г. Дълго време в България не съществуваше подробна законова регламентация на търговската тайна. Едва през 2019 г. беше приет Закон

Забрана за започване на работа при конкурент

Може ли работодателят да ни принуди да подпишем споразумение, с което приемаме в определен период от време след прекратяване на трудовия ни договор, да не започваме работа в конкурентна фирма? Тази практика набира сила през последните години, особено при чуждестранни работодатели. Много служители се притесняват от подобна клауза, защото обикновено нарушаването й е обвързано и