Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Могат ли юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди (наричани неправилно “морални вреди”)? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и поставя все по-големи предизвикателства. Към момента на публикуването на настоящия текст е поискано образуването на Тълкувателно дело по въпроса. В какво се състои проблемът? Темата дали юдидическите лица могат да търпят неимуществени вреди

СГС осъди Парламента да плати обезщетение от 2,5 млн. лв. на производител на ВЕИ

Със свое решение № 265579 от 31.08.2021 г., постановено по гр.д. № 16739  по описа за 2018, 26 състав на I ГО на СГС осъди Народното събрание на Република България да заплати на “ЦСЕ Биогаз Исперих” ЕООД  обезщетение в размер на близо 2,5 милиона лева. Ищецът е дружество за производство на електрическа енергия от биомаса. Предявени

ВКС относно правото да откажем заснемане от журналисти

Ново решение на ВКС определя границата между свободата на журналиста да отразява обективната действтелност и правото на лицата да откажат заснемане от журналисти. С определение № 524/09.07.2020 г. е допуснато касационно обжалване по чл.280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос: налице ли е противоправно поведение на журналист, репортер при филмиране, фотографиране, записване и

Предявяването на искове за невъзможно високи суми – нож с две остриета

Цената на предявения иск определя няколко важни последици – подсъдността, рамера на държавната такса, размера на присъдените по делото разноски. При имуществени претенции формирането на цената на иска става по строги правила. Не е така при исковете на неимуществени вреди. При тях ищецът определя сумата, която желае да му бъде присъдена като компенсация за претърпени