Опозиция срещу регистрация на марка

Опозиция срещу регистрация на марка

Какво представлява опозицията? Опозицията е специфична за правото на индустриалната собственост форма на възражение срещу регистрацията на дадена марка. Тя се подава от лице с правен интерес – най-често притежател на по-ранна марка, който смята, че подадена след него заявка е идентична или сходна с неговата регистрация и нарушава правата му. Основанията за подаване на

Битката за марката MILAN, която няма нищо общо с футбола

ФК Милан, носителят на 18 титли в Серия А и 7 купи от Шампионска лига, получи отказ за регистрация на емблемата си като европейска търговска марка, потвърден с Решение на Общия съд на ЕС от 21.11.2021 по дело T‑ 353/20. Решението, разбира се, не се отнася до пълен отказ от регистрацията на логото на клуба.

Мониторинг на търговска марка?

Възможно ли е конкурент да заяви и регистрира същата търговска марка като притежаванта от Вас? Отговорът е положителен. Успешното регистриране на търговска марка не Ви предпазва в пълен обем от нарушения от страна на конкуренти. След регистрация, марката трябва да бъде наблюдавана от притежателя й. Това се случва най-често чрез възлагаето на мониторинг на търговска