ВКС относно правото да откажем заснемане от журналисти

ВКС относно правото да откажем заснемане от журналисти

Ново решение на ВКС определя границата между свободата на журналиста да отразява обективната действтелност и правото на лицата да откажат заснемане от журналисти. С определение № 524/09.07.2020 г. е допуснато касационно обжалване по чл.280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос: налице ли е противоправно поведение на журналист, репортер при филмиране, фотографиране, записване и

С окончателно решение на ВАС гражданин осъди НАП за изтеклите лични данни

С Решение №5587 от 10.05.2021 г.  пето отделение на Върховен административен съд остави в сила Решение №4981/25.09.2020 година, постановено по адм.дело №11258/2019 г. на Административен съд София-град, с което се осъжда НАП да изплати на ищеца 500 лв., представляващи обезщетение за изтеклите данни от НАП, както и да плати направените разноски по делото. Дeлoтo e