Може ли работодателят да ни принуди да подпишем споразумение, с което приемаме в определен период от време след прекратяване на трудовия ни договор, да не започваме работа в конкурентна фирма? Тази практика набира сила през последните години, особено при чуждестранни работодатели. Много служители се притесняват от подобна клауза, защото обикновено нарушаването й е обвързано и