С Решение №5587 от 10.05.2021 г.  пето отделение на Върховен административен съд остави в сила Решение №4981/25.09.2020 година, постановено по адм.дело №11258/2019 г. на Административен съд София-град, с което се осъжда НАП да изплати на ищеца 500 лв., представляващи обезщетение за изтеклите данни от НАП, както и да плати направените разноски по делото. Дeлoтo e