Обезпокоително голям е броят на клиентите, заявили търговски марки пред EUIPO (European Union Intellectual Property Office), които получават заблуждаващи съобщения за изискуеми плащания във връзка със заявена от тях търговска марка. Прилагам получено от клиент съобщение, в което съм заличила данните за заявителя и за марката. Това е типичен пример за финансова измама, от каквито