Чатът като доказателство в съда

Чатът като доказателство в съда

Технологиите навлизат не само в живота ни, но и в правната уредба. Макар и в България това да се случва бавно, волята на законодателя да уреди специфичните правоотношения, които се пораждат, е факт. Използването на чатът като доказателство в съда е една от любимите ми теми. Постоянно отговарям на запитвания, свързани с правни спорове от

Вечните длъжници и абсолютната давност – капаните на кредиторите

През месец юни ще влязат в сила промените в ЗЗД относно абсолютната давност за задължения на физическите лица. Според вносителите на законопроекта, целта на промяната е отпадането на фигурата на „вечния длъжник“. Обнародваните текстове съдържат множество неясноти и крият сериозни рискове както за длъжника, така и за кредитора, но в настоящия материал няма да се