Ново решение на ВКС определя границата между свободата на журналиста да отразява обективната действтелност и правото на лицата да откажат заснемане от журналисти. С определение № 524/09.07.2020 г. е допуснато касационно обжалване по чл.280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос: налице ли е противоправно поведение на журналист, репортер при филмиране, фотографиране, записване и